CALENDARIO E HORARIO

A docencia interromperase dende o xoves, día 20 de decembro de 2018, ata o venres día 4 de xaneiro de 2019 (ambos os dous incluídos), e o xoves día 28 de marzo de 2019.

Posuirán o mesmo carácter os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas locais.

Horario: As clases se desenvolverán os mércores, xoves e venres de 16:00 a 20:00h.

Guardar

Guardar

Guardar