CALENDARIO E HORARIO

A docencia interromperase dende o xoves, día 22 de decembro de 2017, ata o venres día 5 de xaneiro de 2018 (ambos os dous incluídos), o luns día 26 de xaneiro, os días 12 e 13 de febreiro, e dende o luns día 26 de marzo ao venres día 30 de marzo de 2018 (ambos os dous incluídos).

Posuirán o mesmo carácter os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas locais.

Horario: As clases se desenvolverán os mércores, xoves e venres de 16:00 a 20:00h.

Guardar

Guardar

Guardar