CRONOGRAMA DA MATERIA “TRABALLO FIN DE MÁSTER”

Do 8 de xaneiro de 2018 ao 22 de xaneiro de 2018: Remisión á Coordinación do Máster das propostas de TFM, co visto e prace do titor.

Abonda coa remisión dun correo electrónico do titor á profesora responsable da materia, Francisca Fernández Prol (franfernandez@uvigo.es), indicando os datos do alumno titorizado e o título provisional do TFM.

O 29 de xaneiro de 2018: Aprobación das propostas de TFM e titores.


1ª CONVOCATORIA XUÑO 2018

8 de maio de 2018: ENTREGA AO TITOR DA VERSIÓN DEFINITIVA DO TFM

15 de maio de 2018: ENTREGA, POR CUADRUPLICADO E SEGUNDO O FORMATO ESTABLECIDO, DOS TFM DEFINITIVOS QUE PRETENDAN SER AVALIADOS NA PRIMEIRA CONVOCATORIA.

A ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE PERSOALMENTE NA SEDE DA COORDINACIÓN DO MÁSTER.

13 de xuño de 2018: Defensa pública dos TFM

Hora: 9:30

Aula: A-101 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo


2ª CONVOCATORIA XULLO 2018:

2 de xullo de 2018: ENTREGA AO TITOR DA VERSIÓN DEFINITIVA DO TFM

10 de xullo de 2018: ENTREGA, POR CUADRUPLICADO E SEGUNDO O FORMATO ESTABLECIDO, DOS TFM DEFINITIVOS QUE PRETENDAN SER AVALIADOS NA SEGUNDA CONVOCATORIA.

A ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE PERSOALMENTE NA SEDE DA COORDINACIÓN DO MÁSTER.

19/20/23 de xullo de 2018: Defensa pública dos TFM (Data concreta, hora e aula pendentes de fixación).

Comentarios cerrados.