INSCRICIÓN E MATRÍCULA

Curso 2024/2025

Unha vez que se produciu a admisión dos alumnos, por parte da Comisión do Máster, estes deben proceder a formalizar a súa matrícula nas seguintes datas:

  • Primeiro prazo do 1 ao 7 de xullo.

INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA:
ÁREA DE POSGRAO DO ÁMBITO XURÍDICO SOCIAL E HUMANIDADES (FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCCIÓN)
Correo electrónico: posgraoxsh1@uvigo.es
Tlf.: 986 130 220

Prezo

Os prezos dos másteres oficiais veñen determinados polas Comunidades Autónomas mediante a publicación dun Real Decreto. Para fixar os prezos, distínguese entre os Másters pertencentes ás áreas das Ciencias Experimentais da Saúde e Ensinanzas Técnicas e os das áreas das Ciencias Sociais e Xurídicas-Humanidades.