XUSTIFICACIÓN

Este máster responde á necesidade de especializar na formación universitaria recibida a un importante número de titulados o graduados en estudos sociais e xurídicos: Relacións Laborais, Dereito, Administración e Dirección de Empresas, Economía, etc., de cara a súa próxima inserción no mercado de traballo.

A participación das tres Universidades Galegas responde a necesidade de aunar esforzos, experiencias, docentes, infraestruturas, etc. co fin de conseguir os obxetivos pretendidos: un postgrado que atenda as necesidades profesionais dun amplio coletivo de titulados en estudos sociais e xurídicos con especial importancia no ámbito socio-laboral.