ENQUISAS DE CALIDADE

Este posgrao sométese, periodicamente, á enquisa oficial que a Universidade de Vigo efectúa con todas as súas titulacións e servizos. Paralelamente, dende o propio Máster, elaboramos e realizamos unha enquisa interna que nos permite coñecer o grao de satisfacción e a percepción de utilidade que os alumnos teñen cos profesores e coas materias. Esta enquisa é a que prevaleceu, basicamente, para as decisións de cambios na docencia que se produciron estes anos e que foron reducidas.

Recollemos, a continuación, algúns dos resultados das devanditas enquisas.

Enquisa de avaliación docente da Universidade de Vigo