Contacto

ÁREA DE POSGRAO DO ÁMBITO XURÍDICO SOCIAL E HUMANIDADES
(FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCCIÓN)
Correo-e:  posgraosxh4@uvigo.es / posgraoxsh1@uvigo.esalexpazos@uvigo.es /
vaquero@uvigo.es

Teléfono: +34 986 130 219 / +34 986 130 220

Comentarios cerrados.