PROCEDEMENTOS DE APOIO

O sistema de garantía da calidade aplicable ao Título de Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral seguirá as liñas xerais marcadas polo Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da 3 Universidades participantes, particularizado para o Centro, que pretende dar resposta aos requisitos do Programa Verifica para o deseño do título.