ABERTO O PRAZO DE PREINSCRICIÓN DE MATRÍCULA

Xa están abertas as datas de preinscrición de Matrícula ao Master de Xestión e Dirección Laboral

Primeiro prazo de inscrición: do 22 de xuño ao 2 de xullo

Segundo prazo de inscrición: do 24 de agosto ao 3 de setembro

Para facer efectiva a súa matrícula, deberá entregar a seguinte documentación na secretaría da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo:

  • Fotocopia do pasaporte ou
  • Certificación oficial de estudos.

MOI IMPORTANTE: A documentación debe entregarse fisicamente na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, dentro dos prazos que se mencionaron.

Para calquera consulta: secxuridica@uvigo.es

Telf. 986 81 38 31

CRONOGRAMA DA MATERIA “TRABALLO FIN DE MÁSTER”

Do 8 de xaneiro de 2018 ao 22 de xaneiro de 2018: Remisión á Coordinación do Máster das propostas de TFM, co visto e prace do titor.

Abonda coa remisión dun correo electrónico do titor á profesora responsable da materia, Francisca Fernández Prol (franfernandez@uvigo.es), indicando os datos do alumno titorizado e o título provisional do TFM.

O 29 de xaneiro de 2018: Aprobación das propostas de TFM e titores.


1ª CONVOCATORIA XUÑO 2018

8 de maio de 2018: ENTREGA AO TITOR DA VERSIÓN DEFINITIVA DO TFM

15 de maio de 2018: ENTREGA, POR CUADRUPLICADO E SEGUNDO O FORMATO ESTABLECIDO, DOS TFM DEFINITIVOS QUE PRETENDAN SER AVALIADOS NA PRIMEIRA CONVOCATORIA.

A ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE PERSOALMENTE NA SEDE DA COORDINACIÓN DO MÁSTER.

13 de xuño de 2018: Defensa pública dos TFM

Hora: 9:30

Aula: A-101 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo


2ª CONVOCATORIA XULLO 2018:

2 de xullo de 2018: ENTREGA AO TITOR DA VERSIÓN DEFINITIVA DO TFM

10 de xullo de 2018: ENTREGA, POR CUADRUPLICADO E SEGUNDO O FORMATO ESTABLECIDO, DOS TFM DEFINITIVOS QUE PRETENDAN SER AVALIADOS NA SEGUNDA CONVOCATORIA.

A ENTREGA DEBERÁ EFECTUARSE PERSOALMENTE NA SEDE DA COORDINACIÓN DO MÁSTER.

19/20/23 de xullo de 2018: Defensa pública dos TFM (Data concreta, hora e aula pendentes de fixación).

ABERTO TERCEIRO PRAZO DE MATRÍCULA

Xa está aberta a data do terceiro plazo extraordinario de matrícula para as últimas prazas libres do Master de Xestión e Dirección Laboral

Preinscrición: do 25 ao 27 de setembro

Para facer efectiva a súa matrícula, deberá entregar a seguinte documentación na secretaría da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo:

  • Fotocopia do pasaporte ou
  • Certificación oficial de estudos.

MOI IMPORTANTE: A documentación debe entregarse fisicamente na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, dentro dos prazos que se mencionaron.

Para calquera consulta: secxuridica@uvigo.es

Telf. 986 81 38 31

ABERTO O PRAZO DE PREINSCRICIÓN DE MATRÍCULA

Xa están abertas as datas de preinscrición de Matrícula ao Master de Xestión e Dirección Laboral

Primeiro prazo de inscrición: do 21 de xuño ao 3 de xullo

Segundo prazo de inscrición: do 25 de agosto ao 3 de setembro

Para facer efectiva a súa matrícula, deberá entregar a seguinte documentación na secretaría da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo:

  • Fotocopia do pasaporte ou
  • Certificación oficial de estudos.

MOI IMPORTANTE: A documentación debe entregarse fisicamente na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, dentro dos prazos que se mencionaron.

Para calquera consulta: secxuridica@uvigo.es

Telf. 986 81 38 31

Guardar