DESCRICIÓN DO TÍTULO

 • Denominación: Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral polas Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo.
 • Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas.
 • Centros onde se imparten os títulos:

Universidade de Santiago de Compostela (USC).  Representante Legal:  Juan Viaño Rey Long. Centro responsable do título: Escola Universitaria de Relacións Laboráis. USC.

Universidade da Coruña (UDC).  Representante Legal: Xosé Luís Armesto Barbeito

UNIVERSIDADE DE VIGO.  Representante Legal: Salustiano Mato da Iglesia. Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Uvigo (Campus As Lagoas, Marcosende s/n, 36310 Vigo)

 • Tipo de enseñanza: Presencial
 • Réximen de estudo: Tempo completo/presencial.
 • Periodicidade da oferta: Anual.
 • Número de prazas de novo ingreso ofertadas: O número de alumnos que podrerán acceder á titulación será de 30 por cada Universidade.
 • Número mínimo de créditos europeos (ECTS) de matrícula por estudante e período lectivo: 60 créditos.
 • Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia e data de publicación BOE: Diario Oficial de Galicia 8/2/2007, Boletín Oficial do Estado 14/6/2007
 • Verificado polo Consello de Universidades polo procedemento abreviado para o curso 2009/2010: 5 de outubro de 2009.
 • Memoria vixente do título Enlace
 • Informe final de avaliación para a renovación da acreditación IF Acreditación
 • Informe final de avaliación previo á verificación Informe de Seguemento 2012/2013
 • Comisión de calidade. Esta comisión se corresponde exactamente con o enlace
 • Idioma do máster: Galego e castelán.

Coordinación do Máster Interuniversitario en Xestión e Dirección Laboral: Silvia Moscoso Ruibal, Profesora da Universidade de Santiago de Compostela.

 • Comisión Académica Interuniversitaria: Composta por representantes das tres Universidades
 • COORDINACIÓN NA UNIVERSIDADE DE VIGO DA ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN LABORAL DE EMPRESAS:  Emma Rodríguez Rodríguez, Profesora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade de Vigo.
 • Composición Académica da Comisión da Universidade de Vigo:
 • Coordinadora do Master e membro da Comisión de calidade do Centro ao que está adscrito o Máter: Nora María Martínez Yáñez
 • Secretaria: Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
 • Catro vogaiscon docencia no Máster:
  • Vogais: Jaime Cabeza Pereiro (Director Académico), Belén Fernández Docampo (representante de calidade), Francisca Fernández Prol, Emma Rodríguez Rodríguez, Alberto Vaquero García.